Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO.

Kim jesteśmy, czyli kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas rekrutacji jest MAŁGORZATA BORAL prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M-NAILS MAŁGORZATA BORAL, ul. Zawady 12/22, 61-002 Poznań, NIP: 7772867719, REGON: 301705390 (zwana dalej Administratorem, M-NAILS).

Dane kontaktowe, pod którymi możesz otrzymać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych: 508 368 483 lub kontakt@m-nails.pl, jesteśmy też dostępni Na Facebook Messengerze poprzez nasz Fanpage.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w Twoim CV lub liście motywacyjnym, który przesłałaś/eś nam, aby wziąć udział w rekrutacji na stanowisko pracy w M-NAILS.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane w M-NAILS i jaki jest tego cel?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. Dane te służą wyłącznie procesowi rekrutacji, nie są wykorzystywane do celów marketingowych, nie są profilowane, nie przekazujemy ich podmiotom trzecim oraz nie przekazujemy ich do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzebę przeprowadzenia rekrutacji stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Co to oznacza? Dane przesłane w Twojej aplikacji na stanowisko pracy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne, aby proces rekrutacji się odbył.  

Natomiast podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Co to oznacza? Jeśli chcesz abyśmy Twoją kandydaturę brali pod uwagę również w przyszłych rekrutacjach musisz wyrazić na to zgodę w przesłanej do nas aplikacji.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do uwzględnienia Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy potrzebujemy następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail. Opcjonalnie Twój numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, w szczególności w zakresie przetwarzania Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 6 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje Twoje dane będą przechowywane do czasu jej wycofania lub do czasu rezygnacji przez M-NAILS z przetwarzania Twoich danych na poczet przyszłych rekrutacji, którakolwiek z tych okoliczności nastąpi wcześniej.